Vertical Yellow Stripe Cocktail Napkin Tray

$25.00

White & Yellow