Horizontal Blue Stripe Trinket Tray

$20.00

White & Navy