Buffalo Plaid Cocktail Napkin Tray

$25.00

Color
White & Green
White & Black
White & Pink
White & Taupe
White & Red
White & Navy