Trellis 22" Tea Tray

$68.50 $91.00

Color
White & Gold
White & Green
Size