Trellis 22" Tea Tray

$56.00 $93.00

Color
White & Gold
White & Green
Size